MENTOR-UDDANNELSE

Vil du bygge oven på dine nuværende talenter og kompetencer, så de samles i rollen som topprofessionel mentor

MENTOR-UDDANNELSE

Vil du bygge oven på dine nuværende talenter og kompetencer, så de samles i rollen som topprofessionel mentor?

HVEM HAR UDBYTTE AF MENTORUDDANNELSEN?

Du er leder/projektleder (formel/uformel) og har brug for en stærkere formidlings-/performanceværktøjskasse, som flytter dig op i en højere liga.

Du er underviser eller rådgiver andre, så de forstår formål, mening og forventninger i jeres samarbejde.

Du er klar til at rykke op i en ny liga, hvor du fortjener at være, og hvor vi (omverdenen) har brug for, at du er.

Du har brug for et professionelt løft af dine talenter og kompetencer, så du bliver en mere attraktiv profil.

Du er dygtig og har potentiale til at skabe nye veje til målene forretningsmæssigt og personligt.

Du er på vej til at skabe din egen forretning og har brug for at gå fra ide -> til handling-> til indtjening.

HOLD 2 STARTER I OKTOBER 2018

HVAD KAN DU BRUGE MENTORUDDANNELSEN TIL?

N

Dine formidlings-/pædagogiske kompetencer får et ressourceløft, så opgaver løses mere inspirerende.

N

Din kommunikationsstil bliver skærpet og mere nuanceret, din retorik og dine innovationskompetencer bliver tydeligere.

N

Du vil forstå kunsten i at bruge dig selv i højere grad, så du inviterer og inspirerer til et mere effektivt samarbejde.

N

Du forstår i højere grad bagvedliggendemotivertilsamarbejder, så du kan navigere uden om ukonstruktivekonflikter.

N

Du lærer at kommunikere og flytte holdninger og meninger, så der opstår synergier og konflikter undgås.

N

Du vil uomtvisteligt få et selvtillids- og selvværdsboost, som løfter alt det, du kan, til nye højder.

N

Du får et personligt udviklingsforløb, hvor du bliver tydelig på dit professionelle og private udtryk, ditimage/brand.

N

Du lærer at sætte dine kompetencer og talenter stærkere i spil og rumme andresog deresadfærdmed nye veje til målene.

MÅL FOR MENTORUDDANNELSEN

At bygge oven på dine nuværende talenter og kompetencer, så de samles i rollen som topprofessionel mentor.

At bruge mesterlæreprincipper, teorier, modeller og værktøjer til at videreudvikle dig i og perspektivere rollen som mentor.

At skabe et solidt fundamentet for, at du bruger alle dine kompetencer og talenter til at udvikle dig. Og til at styrke dig i dit job eller din forretning.

SAMARBEJDSFORM – STIL & INVOLVERING

Samarbejdsformen er involvering, sparring og værktøjer til implementering

$

FØR

Personligt arbejde med handlingsplaner arbejdsbog – guldkorn 

Udfyld adfærdsanalyse eller pædagogisk test

Reflekterende forberedelsesopgaver om dagens emner

Youtube-inspiration, artikler, bøger

$

UNDER

Refleksioner siden sidst

Undervisning i værktøjer og teorier

Gruppeøvelser

Træning og personlig feedback

Personlige handlingsplaner

$

EFTER

Feltarbejde – træning

Sparring/mentoring face-to-face (to timer) – hotline

Skriftlig refleksionsopgave

ONBOARDING

TALENTTEST TT-38™

MÅL

✓ At give dig et endnu bedre kendskab til din talentmasse.

✓ At sikre, at dine toptalenter bliver sat i spil individuelt og som et led i teamwork.

✓ At fremvaske uudnyttet potentiale.

✓ At fokusere på relevante udviklingsområder i rollen som mentor.

PROCES

✓ Gennemføring af talenttest.

✓ Personlig tilbagemelding.

✓ Personlig handlingsplan i forhold til mål, ambitioner og drømme.

 

OUTPUT

✓ Fornyet indsigt i egne talenter og ressourcer.

✓ En fornyet styrke til at vælge kampe med omhu.

✓ Et nyt ordforråd om din egen talentmasse.

✓ Større indsigt (rummelighed) overfor andre.

✓ Handlekraft.

TT-38™ TALENTTEST

potentialer i din hjernes motorvej

Mentoruddannelsen begynder med en personlig talenttest, som viser:

✓ Dine toptalenter – og hvordan du sætter dem i spil.

✓ Dine non-talenter.

✓ Hvor dine træningspotentialer ligger.

✓ Hvor dit fokus skal være for mest mulig arbejdsglæde og succes.

DIMENSIONERNE

Flere dimensioner i udfoldelse af din talenter:

✓ Konfliktstil og stresstype

✓ Belbins: Teamroller/high performance teams

✓ Dine spidskompetencer i Disneys tre rum

✓ Bostonkvæler kontra hyggeonkel, hård/blød

✓ Personlighed og Big 5 indikator

✓ Salgsstil/Challenger/Hunter-Farmer

BESKRIVELSE AF MODULERNE

MODUL 1 - DIT MANTRA DIT MANIFEST

Præsentation af Livstræets fire steps.

Arbejde med personlige værdier og overbevisninger.

Dit mentale slot roller vi tager/får tildelt

MODUL 4 - SAMTALEVÆRKTØJER

Værktøjer til disciplinerne: Coaching, mentoring, supervision, feedback

Spørgeteknikker/aktiv lytning

Transaktionsanalyse, parallel/krydsede transaktioner

Livets trekants drama de spil vi spiller

MODUL 2 - KUNSTEN AT KOMMUNIKERE

Værktøjer og teori i pædagogik, formidling og kommunikation. 

Brug af dit kropssprog, mimik og stemme.

4-MAT analyse i pædagogik

MODUL 5 - FORRETNINGSUDVIKLING

SALGSKOMMUNIKATION ( frivilligt modul )

Brænd igennem med dine budskaber på flere niveauer

Løft dine løsninger og salgspitch til et højere niveau

Forståelse for din salgsproces

MODUL 3 - EFFEKTIVITET I SAMARBEJDE

Din effektivitet i samarbejde Johari Vinduet

Motivation ver. 3.0 og personlige drivers Daniel Pink

Johari-test egen/andre (spejl)

HØR FRA TIDLIGERE DELTAGERE

– hvad de har fået ud af mentoruddannelsen.

HOLD 2 STARTER I OKTOBER 2018

Undervisningen foregår i Storkøbenhavn

CERTIFICERING – DIPLOM SOM MENTOR

Diplom som mentor får du når:

N

Du har afleveret alle skriftlige opgaver

N

Du har gennemført alle analyser/tests

N

Du har gennemført feltarbejde

N

Du har haft sparring/mentoring mellem hvert modul

N

Du har arbejdet med din personlige handlingsplan

INVESTERING I MENTORUDDANNELSEN

Den samlede investering i en otte måneders personlig udvikling af dig som mentor er kr. 38.800,- eks. moms – og kr. 48.500,- inkl. moms.

Du kan afdrage investeringen over fem gange, og du betaler første afdrag, kr. 7.760 eks. moms, ved tilmelding til uddannelsen.

Tilmeldingen er bindende, og deltagelse på de fem weekendworkshops er obligatorisk.

Din plads på holdet er sikret, når første rate er betalt ved tilmelding.

★ Ønsker du at høre mere om uddannelsen, inden du tilmelder dig, er du velkommen til at ringe til mig på tlf.      60 43 28 30

TILMELDING

SAMARBEJDSBETINGELSER OG DET MED SMÅT

Fortrolighed: Be Clear – Be Limitless og mentorerne er forpligtet til at udvise absolut tavshed med hensyn til alt, hvad der erfares om deltagernes forhold, med mindre oplysninger er bestemt til offentliggørelse.

Betalingsbetingelser: Din plads på holdet er sikret, når du har betalt første rate ved tilmelding.

Du betaler de resterende rater á kr. 7.760 eks. moms over fire gange (via betalingsservice).

Rate 2, 3, 4 og 5 betales med 1,5 måneds interval.

Investeringen er eks. forplejning og eventuelle overnatninger.

Materialer: Alle udleverede materialer er Be Clear – Be Limitless’ ejendom, og må kun anvendes internt i netværket, hvis andet ikke er oplyst.

Betalingsfrist: Netto kontant.

Ved alvorlig sygdom: Ved alvorlig sygdom kan din deltagelse rykkes til næste hold.

NEXT STEP

Du inviteres til et personligt møde med Birte Christiansen

Iværksættelse af talenttest og planlægning af personlig tilbagemelding

Du kan altid ringe på 60 43 28 30 med spørgsmål

KONTAKT

Jeg vil glæde mig til at høre fra dig.

Ring til mig på tlf.: +45 60 43 28 30

eller skriv til bc@beclear.biz

HVORFOR BE CLEAR – BE LIMITLESS? 

N

Fordi du er klar til at steppe op og med fornyet kraft tage magten i dit liv!

N

Fordi du er klar til nye veje mod dine drømmemål i livet!

N

Fordi du er klar til at give dine drømme vinger og nye højder i din personlige udvikling!

N

Fordi du er klar til selv at styrke andre med den rette opbakning!

N

Fordi du er klar til at nyde din egen livsrejse med en fornyet, styrket bevidsthed!

N

Fordi du er klar til shine!

BE CLEAR APS

Stærevænget 38, Vellerup

4050 Skibby

CVR nr.: 33596480

Copyright beclear.dk