MENTOR-UDDANNELSE

Vil du uddannes som mentor og efterfølgende være med i Be Clears – Be Limitless Network?

MENTOR-UDDANNELSE

Vil du uddannes som mentor og efterfølgende være med i Be Clears – Be Limitless Network?

N

Har du masser af medmenneskeligt overskud, og drømmer du om at styrke andre mennesker på deres livsrejser?

N

Har du ressourcer til at fremvaske talenter og inspirere andre ved at skabe nye (gen)veje til vigtige og værdifulde livsmål?

N

Er du visionær og indsigtsfuld og tænker at næstekærlighed også er nogle af dine vigtige livsværdier?

Så er du velkommen til at ansøge om deltagelse på Be Clear – Be Limitless, mentoruddannelse.

INVITATION TIL INFORMATIONSMØDE

Er du nysgerrig på Mentoruddannelsen, så skal du komme til informationsmøde i København eller Århus.

Du finder invitationen, med datoer og mulighed for at tilmelde dig, ved at klikke lige her..

OM MENTORUDDANNELSEN

Du vil over 8 måneder udvikle dig og dine mentorkompetencer, så du, med alt det du er, står knivskarp som livsrejsementor.

På Be Clear – Limitless Mentoruddannelse vil du opleve en styrkelse af:

At bygge ovenpå dine nuværende talenter og kompetencer, så de samles i rollen som mentor

i

At bruge mesterlære-principper til at videreudvikle dig og perspektivere rollen som mentor

At skabe fundamentet for, at du bruger alle dine kompetencer & talenter for at udvikle en ny forretning/kreds

HVORFOR BE CLEAR – BE LIMITLESS?

N

Fordi du er klar til at steppe op og med fornyet kraft tage magten i dit liv!

N

Fordi du er klar til nye veje mod dine drømmemål i livet!

N

Fordi du er klar til at give dine drømme vinger og nye højder i din personlige udvikling!

N

Fordi du er klar til selv at styrke andre med den rette opbakning!

N

Fordi du er klar til at nyde din egen livsrejse med en fornyet styrket bevidsthed

N

Fordi du er klar til shine!

Målet er, at du, når du er bliver certificeret, efter gennemføring af mentoruddannelsen, kan bidrage i Be Clear – Be Limitless Network, så du er rustet til:

At give dem værktøjer til at tage magten (tilbage) i livet

At turde give slip og skabe plads til at opnå nye højder i deres liv

At få indsigt, viden og værktøjer der bringer mere lethed og handlekraft ind i deres liv – At gøre det lettere at iværksætte de rette handlinger for dem i deres liv

At nære og berige dem på deres livsrejse, så de styrket står i sig selv og mærker universets energi og puls

TAKE MASSIVE ACTION!

FLOW & INDHOLD

for Be Clear – Be Limitless Mentoruddannelse

Tid og ressourcer du investerer i dit personlige udviklingsforløb

ONBOARDING – TALENTPROFIL 

Din on-boarding starter med en topprofessionel talentprofil – TT-38™ – hvor du får personlig tilbagemelding ift. din talentmasse, dine motivationsdrivers, dine diskussionsstyrker, din teamprofil og dine personlige ressourcer. Se yderligere om talentprofilen længere nede.

WEEKENDKURSER 

5 x weekend workshops, fredag kl. 17 – 21.30, lørdag kl. 9.00 – 21, søndag kl. 9.00 – 12.30

På vores workshops får du masser af værktøjer til din personlige og professionelle værktøjskasse, herunder:

WORKSHOP 1

Livstræets krone, dit mantra, din egen livshistorie på 3 min.

WORKSHOP 4

Fornyelser og adfærd, coaching & mentoring værktøjer

WORKSHOP 2

Formidling og pædagogik i små grupper – personlige tilbagemeldinger

WORKSHOP 5

Certificering og personlig handlingsplan

WORKSHOP 3

Effektivitet i samarbejdet, motivationsdrivers, positiv psykologi

UDBYTTE – MERVÆRDI FOR DIG!

For alle workshops gælder, at du bliver beriget med personlige udviklings-/forretningsmæssige værktøjer, som sætter dig i stand til at arbejde – hvis du har lyst – i Be Clear – Be Limitless, og ellers kan du kapitalisere på de nye kompetencer ude i forretningsverden.

SPARRING MELLEM WORKSHOP

Mellem hver workshop mødes du 2 timer face-2-face med en mentor fra Be Clear, som du kan bruge som sparringspartner og support. Det er yderst vigtigt at sikre, at din personlige udviklingsrejse bliver fulgt til dørs, så du udvikler netop de kompetencer, der vil gavne dig og Be Clear – Be Limitless Network. Såfremt der bliver behov for ekstra face-2-face eller øvrig sparring aftales dette separat.

FELTARBEJDE 

Inden deltagelse på hver workshops modtager du opgaver – feltarbejde – som er en vigtig del af din egen udviklingsrejse. Dit feltarbejde skal sikre, at du får implementeret de nye værktøjer, som en naturlig del af dit nye kompetencekrydsfelt.

TALENTPROFIL – TT-38™

 mål & procesforløb

Målet med den professionelle talenttest er:

✓ At give dig et endnu bedre kendskab til din talentmasse.

✓ At sikre dine toptalenter bliver sat i spil individuelt og som et led i teamwork.

✓ At fremvaske uudnyttet potentiale.

✓ At fokusere på relevante udviklingsområder i rollen som mentor.

Proces:

✓ Gennemføring af talenttest
✓ Personlig tilbagemelding
✓ Personlig handlingsplan ift. mål, ambition & drømme

Out-put

✓ Fornyet indsigt i egne talenter & ressourcer
✓ En fornyet styrke til at vælge kampe med omhu
✓ Et nyt ordforråd om din egen talentmasse
✓ Større indsigt (rummelighed) overfor andre
✓ Handlekraft

TT-38™ TALENTER

potentialer i din hjernes motorvej

✓ Talenterne er specifikke angivelser af hvor din hjerne har potentiale
✓ Talenterne er hjernens 8-sporede motorvej
✓ Talenterne opstår 50-65% pga. gener (men som legoklodser), og 35-50% pga. livet.
✓ Non-talenterne er de områder, hvor hjernen aldrig vil blive god og effektiv

✓Non-talenterne er hjernens små grusveje

✓ Talenterne blandes til tusindvis af styrker
✓ Talenterne indikerer specifik adfærd (93%)
✓Talenterne angiver, hvem du er, og hvad du kan

DIMENSIONERNE

i talenttesten

✓ Konflikt-Stil & Stress-Type
✓ Indre Drive & Motivation- og hvordan skal testtager ledes
✓ Klassisk adfærd & Teamadfærd
✓ Naturlige Team-roller og Innovations-roller
✓ Tidsperspektiv & hård/blød
✓ Personlighed & Big5 indikator
✓ Kommunikationsråd & ansvarlighedstype
✓ Salgs-stil / Challenger / Hunter-Farmer og meget meget mere

SKAL DU VÆRE MENTOR?

Er du i tvivl om, hvilke muligheder der åbner sig for dig efter gennemførelse af Mentoruddannelsen, eller hvordan du kan implementere alle de redskaber, du lærer, i dit nuværende job? 

Eller måske har du behov for at møde mig personligt, inden du tilmelder dig? 

Uanset hvad baggrunden er, så er du velkommen til at kontakte mig, så vi sammen kan afklare netop de spørgsmål, du måtte have, inden du tilmelder dig.

KONTAKT 

Jeg vil glæde mig til at høre fra dig.

Ring til mig på tlf.: +45 60 43 28 30

eller skriv til bc@beclear.biz

SPARRING OG INDIVIDUELLE SAMTALER

Du bliver fulgt rigtig godt på vej i din personlige udvikling som mentor.

Hotline: Mellem hver uddannelsesmodul kan du få støtte og sparring på hot-line hver dag mellem 8 – 9.30

Sparring & individuelle samtaler: Mellem hver uddannelsesmodul mødes du og din personlige mentor min. 2 timer for at sikre det fulde udbytte af din udvikling.

Samtaler, helst face-2-face, aftales individuelt

Skriftligt arbejde: Mellem hvert uddannelsesmodul vil du modtage en skriftlig opgave til din videre refleksionsrejse.

FRA SELVFED TIL SELVFRED

En del af arbejdet som mentor tager bl.a. afsæt i bogen ”Fra selvfed til selvfred”, som er skrevet af grundlæggeren af Be Clear – Be Limitless Network. Bogen udkom den 20. april 2017 og bygger på de 1.000-vis af mentortimer, Birte Christiansen har leveret i dansk erhvervsliv. Birte Christiansen har de sidste 20 år arbejdet som direktør, mentor, innovator og træner for mere end 14.000 mennesker. Læs mere om bogen her

DIN INVESTERING

Den samlede investering i en 8 måneders personlig udvikling af dig som mentor er kr. 38.800,- ex. moms – og kr. 48.500,- inkl. moms.

Hvis du betaler som privat person, er mentoruddannelsen momsfritaget.  Hvis du betaler via et firma, som er momspligtig, pålægges mentoruddannelsen moms.

Du kan afdrage investeringen over 5 gange, men du betaler første afdrag kr. 7.760 ex. moms ved tilmelding til uddannelsen.

Når du er tilmeldt, modtager du en bekræftelsesmail med praktiske informationer.

Senest 48 timer efter tilmelding, vil du blive kontaktet af Be Clear – Be Limitless.

★ Ønsker du at høre mere om uddannelsen inden du tilmelder dig, er du velkommen til at ringe til mig på 60 43 28 30

TILMELDING

SAMARBEJDSBETINGELSER OG DET MED SMÅT

Fortrolighed: Be Clear – Be Limitless og mentorerne er forpligtet til at udvise absolut tavshed med hensyn til alt, hvad der erfares om deltagernes forhold, med mindre oplysninger er bestemt til offentliggørelse.

Betalingsbetingelser: Din plads på holdet er sikret, når du har betalt første rate ved tilmelding.

Du betaler de resterende rater á kr. 7.760 ex. moms over 4 gange (via betalingsservice).

Rate 2, 3, 4 & 5 betales med 1,5 måneds interval.

Investeringen er ex. forplejning og evt. overnatning.

Materialer: Alle udleverede materialer er Be Clear – Be Limitless ejendom, og må kun anvendes internt i netværket, hvis andet ikke er oplyst.

Betalingsfrist: Netto kontant

Ved alvorlig sygdom: Ved alvorlig sygdom kan din deltagelse rykkes til næste hold.

INVITATION TIL INFORMATIONSMØDE

Er du nysgerrig på Mentoruddannelsen, så skal du komme til informationsmøde i København eller Århus.

Du finder invitationen med datoer og mulighed for at tilmelde dig, ved at klikke lige her..

BE CLEAR APS

Stærevænget 38, Vellerup

4050 Skibby

CVR nr.: 33596480

Copyright beclear.dk